راهنمای تعیین سایز النگو برای خرید اینترنتی

تعیین اندازه ی النگو دو روش وجود دارد که پیشنهاد میشود با هر دو روش به تعیین سایز النگو مبادرت فرمایید تا سایز به دست آمده دقیق و قابل اعتماد باشد.


روش اول برای تعیین سایز النگو


‎مرحله اول:
‎تکه نخ و یا روبان را انتخاب کرده و سپس مطابق شکل نوک انگشت شصت و انگشت کوچک را روی هم قرار داده و در این حالت روبان را دور پهن ترین قسمت دست خود حلقه کرده و با خودکار یا ماژیک علامت بزنید. ( پیشنهاد می شود در این مرحله روبان یا تکه نخ را جابجا کرده یعنی به طرفین بکشید و قطور ترین قسمت دست را برای اندازه گیری مد نظر قرار دهید.) برای اندازه گیری سایز دست بچه ها نیز به همین روش عمل کنید و انگشت شست کودک را بر روی دست او جمع کنید و سپس مطابق عکس پایین اقدام به اندازه گیری کنید.

‎مرحله دوم:
‎نخی که بر روی آن علامت زده اید را از دور دست خود باز کرده و به کمک خط کش طول دقیق آنرا اندازه گیری کرده و با توجه به جدول، شماره النگوی خود را تعیین فرمایید .


روش دوم برای تعیین سایز النگو:
اگر النگوی دیگری دارید به راحتی می توانید از آن برای تعیین اندازه و
شماره النگو استفاده کنید. برای استفاده از این روش مراحلی را که در ادامه بیان شده است به دقت انجام دهید.


مرحله اول:
در این روش از النگوهایی که در خانه دارید،النگویی را انتخاب کنید که سایز آن مناسب دور مچ شماست و مطابق شکل بر روی خط کش قرار دهید. قطر داخلی آن را مانند شکل اندازه گیری فرمایید. ‎


مرحله دوم:
‎با مطابقت دادن اندازه به دست آمده با جدول زیر میتوانید سایز النگوی خود را تعیین کنید

فروشگاه دُرخانه
تجریش - خیابان مالکی - مرکز خرید ارگ 02126111335 طبقه ی دوم واحد ۴۰۴۱

تـمامی طـراحـان زیـورآلات می توانند جهت همـکاری، از طـریـق ایمیـل روبه رو با مـا در ارتبـاط باشنـد

dorkhaneh@gmail.com